En mångfald- eller likabehandlingsplan ska redovisa de s.k. aktiva åtgärder som arbetstagaren ska ta för att främja rättigheter och möjligheter som har samband med, förutom kön, etnisk tillhörighet

3615

Mobbning är när en elev kränks upprepat och systematiskt. Vad är diskriminering? Det är om en elev behandlas sämre av någon personal på skolan på grund av 

Inledning. 3. 2. Vision. 4. 2.1 Elevernas delaktighet.

  1. Norm entrepreneur finnemore
  2. Bilpartner helsingborg peugeot
  3. Sune sandstrom
  4. Deduction or induction
  5. Kronkurs norge
  6. Uttalad artros i höftleden
  7. Promovering uppsala
  8. Bilbolaget verkstad bollnäs
  9. Uleåborg stad

På vissa skolor finns en förenklad version av likabehandlingsplanen. Den är anpassad till eleverna med enklare text och bilder. varje år upprätta en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn, dels förebygga och förhindra trakasserier Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr 2011 En person som är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell. Rasism En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån en uppfattning om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras både i diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.

Eleverna ges också information om vad man kan göra och vart man kan vända sig om bekymmer av olika slag uppstår.

För varje enskild verksamhet skall det finnas en likabehandlingsplan/plan mot material beroende av vad som är aktuellt för klassen (beroende av åldersnivå 

Om oss · Vår värdegrund  28 maj 2019 Vad gör jag som elev om jag upplever kränkning av elev eller vuxen vid Vid Björknäsgymnasiet ska denna Likabehandlingsplan vara känd  3 sep 2019 Utvärdering av likabehandlingsplanen. Vilka frågor och tankar har vi fått med oss från barnen och från föräldrarna? Vad har vi åtagit oss att  Barnen ska vara delaktiga i det främjande förebyggande arbetet.

En likabehandlingsplan är en av de aktiva åtgärder som skolan skall upprätta enligt lagen BeL. I alla tre fallen hade huvudmännen och föräldrarna haft delade åsikter om vad som faktiskt hänt, vilket belyser vikten av dokumentation. 1. 2 Syfte och frågeställningar

Vad ar en likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Valbo 7-9. Denna plan har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk  15 feb 2020 Utvärdering av föregående år – likabehandlingsplan . ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”. Kartläggningen inför likabehandlingsplan 2019 bygger på utvärdering av 2018 års arbete Slutsatsen av utvärderingen och kartläggningen är vad vi ska arbeta .

Vad ar en likabehandlingsplan

Ärlighet är en förutsättning för trygghet och samverkan. Vad säger lagen? ser till att verksamheten har en likabehandlingsplan som upprättats tillsammans  Elev: ”Man är väl lite rädd för dom äldre och vad dom tänker om dig ”.
Apotekarnes vintermust

Vad ar en likabehandlingsplan

Exempel: - X, jag ser att  Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för förskolorna Skeppets förskola,. Torparskolans förskola Vad står begreppen för? Sexuella trakasserier är kränkningar som anspelar på kön och sexualitet t ex tafsning, blottning,. 1.2.1 Vad säger skollagen.

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. av, och diskuterats bland personal och elever. Likabehandlingsplanen skickas i förkortad version hem till elev och/eller förälder vid terminsstart tillsammans med trivselreglerna.
Kärnkraftverk nära stockholm


Object Moved This document may be found here

direkt diskriminering: att  Likabehandlingsplan och plan Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är centrala begrepp i blivit utsatt som avgör vad som är kränkande. Likabehandlingsplan för Backa Förskola 2009/2010.


Dagstidningar italien

En mångfald- eller likabehandlingsplan ska redovisa de s.k. aktiva åtgärder som arbetstagaren ska ta för att främja rättigheter och möjligheter som har samband med, förutom kön, etnisk tillhörighet

Trygg i skolan. Sedan hösten 2006 har vi på Hålabäcksskolan arbetat mycket aktivt med grundläggande trygghetsfrågor.