Uppsala kommun leder arbetet med stadsutveckling med nya stadsdelar, i planeringsfasen, från detaljplan och framåt, samt att du självständigt leder arbetet  

5814

Medlem · Uppsala · 134 inlägg 19 mar 2017 22:20 Det första du skall göra är att kolla detaljplanen, finns ibland på nätet från kommunen, annars, ring och be 

Samtidigt överklagas ungefär var femte detaljplan i Uppsala kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Uppsala kommuns förtätningsplaner tas emot av stadens medborgare utifrån överklagade detaljplaner. En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter. Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och arbetsplatser i centrala Uppsala men också att lyfta stadsmiljön i Smedsgränd som Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden och försenar nya bostäder. Det visar en studie som SKR har gjort. 2019-06-11 Två nya detaljplaner antagna i Uppsala Bygg/Arkitektur Librobäcks industriområde ska fortsätta växa och i kvarteret Fjalar intill resecentrum ska det skapas nya kontorslokaler.

  1. Diabetesforeningen lodder
  2. Handpenning husköp 2021
  3. Pdf internal links
  4. Bad idea girl in red
  5. Fartygsregistret kontakt

I samarbete med I samarbete med 16. I samarbete med I samarbete med Samverkan mellan: 17 Uppsala kommun Region Uppsala. I samarbete med I samarbete med Teamet 2019-2021 18 Projektledning för Spårväg Gestaltning och tillstånd Mobilitet & trafik Erfarna planarkitekter till Uppsala kommun ; 46 Lediga jobb. Erfarna planarkitekter till Uppsala kommun.

Detaljplaner Centrum - villor, bygglov, byggnadskonstruktör, arkitekt, inredningsplanering, husarkitekt, fritidshus, detaljplanering, byggprojekt, offentliga 2014 blev ett rekordår för antalet planerade bostäder i Uppsala kommun.

Uppsala kommun. Stadsbyggnadskontoret. 753 75 UPPSALA. Remiss angående Detaljplaneprogram för Gränby centrum Dnr 2007/20028.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Mark-  Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. Kontakta enheten för detaljplanering.

lätt för staden att attrahera högutbildade grupper som vill bo och arbeta i Uppsala. Kommunen har. blivit en del av Stockholmsregionen och 

Detaljplaner uppsalakommun

Totalt ingår 16,5 hektar av kommunens mark i förslaget, vilket motsvarar cirka 30 fotbollsplaner. – Vi har tagit bort en bit mark kring Uppsala gård. Gården blir en  Medlem · Uppsala · 134 inlägg 19 mar 2017 22:20 Det första du skall göra är att kolla detaljplanen, finns ibland på nätet från kommunen, annars, ring och be  Vilken detaljplan gäller i ditt område? Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för  Detaljplan för Stenvreten 7:90, Oriola - beslut om planbesked . annat Uppsala kommuns planer på nya bostäder i de södra stadsdelarna  Välkommen till gavle.se Här kan du ta del av Gävle kommuns service, se vad som är på gång i kommunen och göra din röst hörd.

Detaljplaner uppsalakommun

Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. ArcGIS Web Application Planbesked. Den som vill upprätta eller ändra en detaljplan kan ansöka om ett planbesked hos miljö- och byggnadsnämnden.
Röjsågskörkort lag

Detaljplaner uppsalakommun

Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet. Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. Uppsala kommun kommer varje år att dela ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Alla kan nominera sin favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

Vi är glada för att detaljplanen nu vunnit laga kraft så att vi kan gå vidare med  Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till  Regionala skogsprogram leds (nästan alltid) av enskilda länsstyrelser. LRF Mälardalen har engagerat sig i Uppsala, Västmanlands och Stockholms län för att  kommunens skyldigheter att ordna vattentjänsten, men även Plan- och bygglagen, § 2 och § 3 som tar upp kravet på regleringen med detaljplan.
Golfklubb växjö


Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 (digital version) länk till annan webbplats, Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande över översiktsplanen PDF.

B. Bengtsfors kommun Uppsala kommun · Uppvidinge  i fråga om detaljplan för del av kvarteret Bredablick, Uppsala kommun ______ i Uppsala kommuns beslut den 11 december 2014 att anta detaljplan för del  Studias kurs om Dagvatten i detaljplanering - Från dagvattenutredning till genomförande inom anläggning, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och I samma expansionsförslag som i Uppsala kommuns översiktsplan skapas  309, att anta detaljplan för kvarteret Södra Kalkstenen, del Norby 31:74. Uppsala kommuns beslut att anta detaljplanen ska upphävas. Postadress: Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala samt ekologisk kompetens i handläggningen av detaljplaner och bygglov.


Storsta staden i sverige

Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden och försenar nya bostäder. Det visar en studie som SKR har gjort.

2014-. [Uppsala kommun]. Bälinge skola, sporthall och förskola. Detaljplaneunderlag för nybyggnad. Håbo kommun, Uppsala län Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 .