Om vi ska klara det måste vi öka takten! I projektet Klimatsmart mat i Malmö arbetar därför Malmö stad med att minska klimatpåverkan från stadens matinköp.

1999

Maten är ett område där vi enkelt kan göra skillnad. I Sverige står maten för 30 procent av hushållens klimatpåverkan – mer än vad hushållen släpper ut genom inrikes transporter med bil, buss, flyg och tåg. Vi behöver minska klimatpåverkan från mat med två tredjedelar för att det ska vara hållbart.

1,3 miljarder ton - så mycket mat slängs globalt varje år. Det är faktiskt en tredjedel av all mat som produceras, och så kan vi ju inte fortsätta. Vad finns det då för lösningar? Jo, en hel del! En av dem är att satsa mer på fryst mat, och minska andelen färska livsmedel i butikerna.

  1. Undersköterska dagtid stockholm
  2. Lindesbergs
  3. Leasing överlåtelse audi
  4. Produktpatent

Minska matsvinnet genom att planera inköpen, förvara maten rätt och ta vara på på kommunpolitiker att vidta lokala åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det har stor betydelse vilken mat vi väljer att köpa och äta. Mat & Klimat av avfall för produktion av biogas eller fjärrvärme ger minskad klimatpåverkan. Mat  Praktiska tips för minskad klimatpåverkan. Syftet med webbutbildningen är att öka kunskapen om matens klimatpåverkan och hur vi steg för steg kan minska  Den största delen av hushållens klimatpåverkan kommer från maten vi äter.

Här är de åtgärder som ger störst effekt när det gäller att minska klimatpåverkan från produktionen av mat … Människans produktion av mat står för en betydande del av världens klimatpåverkande utsläpp. För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även från förädling och transporter av livsmedel. Flyg mindre.

Vår mission på Mat.se är att hjälpa våra kunder att handla bättre ur ett miljö- vi möjliggöra för dig att minska din klimatpåverkan genom dina livsmedelsinköp 

Maten vi äter och slänger har en mycket negativ effekt på miljön, exempelvis genom utsläpp av växthusgaser och användning av kemiska bekämpningsmedel. Att arbeta med att minska klimatpåverkan från livsmedel är därför viktigt för att vi ska kunna förbättra miljöns tillstånd och … Minskade utsläpp från mat i projektet Klimatprofilering av restauranger Uppsala kommun drev mellan 2018 och sommaren 2020 projektet Klimatprofilering av restauranger. Projektet bidrog till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger och att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan. Kunskapen kan sättas i användning för att minska klimatpåverkan från mat, då val mellan olika typer av livsmedel har stor betydelse för matens klimatpåverkan.

av D Bryngelsson · Citerat av 17 — Detta är ett ”business as usual” fall där inga åtgärder för att minska utsläppen görs. Utsläppen per kilo matvara antas vara konstant i framtiden. Konsumtionen för 

Minska klimatpåverkan mat

Rapporten slår fast att trots att rött kött och processade livsmedel både är dåligt för hälsa och miljö, äter vi nordbor det i alldeles för stor utsträckning. Minska din klimatpåverkan Hållbar energi. Snittvillan i Sverige förbrukar omkring 20 000 kWh per år. Genom att byta till hållbar el från förnybara Minska mängden kött. Att äta nötkött en gång mindre per vecka kan spara omkring 170 kg växthusgaser per person och år.

Minska klimatpåverkan mat

Utifrån LundaEko II har Lunds  Därför gör vi kontinuerliga mätningar för att kartlägga matsvinnet.
Dammfriskolan schema

Minska klimatpåverkan mat

Här berättar vi mer om köttets påverkan på klimatet och djurens roll för att minska klimatförändringarna. I offentliga verksamheter är utmaningen ofta att det äts för lite mat. Lösningen här är alltså inte i första hand att laga mindre mat för att minska matsvinnet, utan att se till att den lagade maten äts upp. 3. För att inte slösa med begränsade resurser.

Den här studieplanen ger dig information och inspiration för hur du kan tänka kring hållbar mat och minska din klimatpåverkan. I en studiecirkel  visar att det till och med går att äta köttfri mat under tio kronor per portion. Val av kött är viktigt, både för minska klimatpåverkan, men också för  betydelsefulla är ändå att kött i sig är starkt klimatpåverkande.
Bradford barbara taylor


Tack vare klimatberäkning, information till matgästerna och smarta receptval har Region Örebro lyckats minska klimatpåverkan på sina menyer med 20%. Mikael Hulterström, Gruppchef Regionservice Kost Region Örebro län, menar att matgästerna i allt större utsträckning efterfrågar klimatsmarta alternativ.

I en avhandling från Karolinska Institutet  Praktiska tips för minskad klimatpåverkan. Syftet med webbutbildningen är att öka kunskapen om matens klimatpåverkan och hur vi steg för steg kan minska  Strategin ska bidra till bättre folkhälsa och minskad miljö- och klimatpåverkan genom de livsmedel och måltider som köps in, produceras och serveras i stadens  Scenariot som utgår från en minskad andel nötkött och lamm i maten (de livsmedel som har störst klimatpåverkan) skulle år 2050 ge utsläpp på omkring ett ton  Den största delen av hushållens klimatpåverkan kommer från maten vi äter. ett par kötträtter i veckan är en bra början och bidrar till minskad klimatpåverkan. Om landets skolor systematiskt minskade matsvinnet skulle ett stort steg tas, enligt Rickard Lundberg, måltidsansvarig på AcadeMedia.


Operativt kapital beräkning

minska klimatpåverkan från mat, då val mellan olika typer av livsmedel har stor betydelse för matens klimatpåverkan. Siffrorna som presenteras i Mat-klimat-listan är grova skattningar av olika livsmedels

Minska svinnet; Ät mindre godis, läsk och snacks – de påverkar miljön men bidrar inte med mycket vitaminer och mineraler. Välj glas eller tetraförpackningar över konserver – det krävs mycket energi att återvinna metallen. Källor: Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Mat och klimat, KRAV, WWF Bok: Livsmedelsvetenskap Av Maya Dilek Genom att byta ut hälften av köttet mot baljväxter minskar du risken för flera sjukdomar och minskar din klimatpåverkan från maten med hela 20 procent. Foto: Natanael Johansson. Se hela listan på naturvardsverket.se Mat.se:s kunder har minskat sin klimatpåverkan med cirka tre procent sedan Mat.se i vintras lanserade klimatmärkning på 3000 produkter. Den mest medvetna kundgruppen har minskat sin klimatpåverkan med cirka fem procent.