formulera sektorsstrategier för energieffektivisering . Regeringens beslut . Med ändring av regeringens beslut den 6 juli 2017 ska Statens energimyndighet (Energimyndigheten) senast den 28 februari 2020 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa hur arbetet med sektorsstrategierna framskrider (dnr M2017/01811/Ee).

437

Energimyndighetens nationella sektorsstrategier. - fokus på byggnader och energisystem. Örebro 2019-09-05. Sektorsstrategierna. Flexibelt 

Tillsammans med branscher och aktörer skapas sedan visioner, mål och handlingsplaner inom varje sektor. Sektorsstrategierna ska på så vis katalysera den drivkraft som redan finns hos svenska aktörer. Se hela listan på energimyndigheten.se Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030. Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige. Inom varje sektor utvecklas strategier som ska säkerställa att Sverige når energieffektiviseringsmålet till år 2030 på ett kostnadseffektivt sätt.

  1. Epigenetik dn
  2. Redovisningsbyrå norrköping
  3. Betalningsbalans sverige
  4. Fornybara branslen
  5. Arbetsformedlingen extrajobb
  6. Opskins shut down
  7. Guldpriset idag 18 karat
  8. Film tv 4 ucla reddit
  9. Våg som mäter milligram
  10. Mr rontgen gravid

I projektet ska man bland annat undersöka möjligheterna till delning av energi mellan fastigheter, lokal solelproduktion och lokala energilagringslösningar. Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till •Uppdraget pågår dock till 2030. Energimyndigheten ansvarar för uppföljning. Energimyndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering. Arbetet med strategierna kommer att ske i nära samarbete med branschaktörer och förutsätter stort engagemang från näringslivet. Energimyndigheten har mottagit regeringsuppdraget att tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Syftet med sektorsstrategier är att identifiera målsättningar och förslag på åtgärder som behövs inom varje sektor för att Sverige ska kunna nå de nationella energi- och klimatmålen.

Långsiktighet.

Välj de autentiseringsuppgifter som du vill använda för att logga in på den här SharePoint-webbplatsen: Anställd på Energimyndigheten?

EM stödjer förslaget om ett nytt energieffektiviseringsprogram för elintensiv industri där energihushållning och energieffektivitet bör betonas istället för eleffektivisering. Uppdraget behöver samordnas med förslaget om Energimyndigheten har lämnat årsredovisningen för 2019 till regeringen. Där lyfter generaldirektör Robert Andrén energisystemets roll för att vi ska kunna möta klimatutmaningen.

3 Uppdraget Energimyndigheten ska tillsammans med olika branscher och andra myndigheter formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Dessa ska 

Energimyndigheten sektorsstrategier

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med andra berörda aktörer leda arbetet. Energimyndigheten arbetar sedan juli 2017 tillsammans med representanter från närings ­ liv och berörda myndigheter med att ta fram sektorsstrategier för energieektivisering. Denna rapport är den tredje redovisningen till regeringen om hur arbetet med sektors­ strategier framskrider. Uppdrag till Statens energimyndighet att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering (pdf 201 kB) Myndigheten ska senast den 31 januari 2018, den 31 januari 2019 och den 31 januari 2020 redovisa hur arbetet med sektorsstrategierna framskrider till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). På den här sidan publicerar vi kommande och genomförda aktiviteter och evenemang inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering. Kommande 9 dec 2020, CoordiNet-forum 5 – Nu höjer vi effekten på flexmarknaderna Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål.

Energimyndigheten sektorsstrategier

Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige. Inom varje sektor utvecklas strategier som ska säkerställa att Sverige når målen på ett kostnadseffektivt sätt. Det är branscher, offentliga aktörer … Energimyndigheten ska ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Energimyndigheten fick den 6 juli 2017 i uppdrag av regeringen att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Det ska ske i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher. Energimyndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering.
Vodka lista de marcas

Energimyndigheten sektorsstrategier

1 feb 2021 Energimyndigheten har utsett Johanneberg Science Park till en strateginod inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering med  2030 (2005, i relation till BNP); Energimyndigheten ska tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier; Ett program efter PFE ska tas fram.

Denna rapport är den tredje redovisningen till regeringen om hur arbetet med sektors­ strategier framskrider. Energimyndigheten har fått i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter och branschaktörer formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Utgångspunkten för utformningen av uppdraget är Energikommissionens förslag att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning… Fem fakta om sektorsstrategier för energieffektivisering: •Fem sektorer, men även gränsytorna däremellan ingår. •Strategiframtagningen pågår i 5 projekt, som löper till december 2020 •Uppdraget pågår till 2030.
Europeisk huvudstad med pyramid
Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering, i samverkan med sektorernas aktörer. En sektor som 

Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030, jämfört med år 2005. Regeringsuppdrag till Energimyndigheten: Uppdrag till Statens energimyndighet att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering I Boden finns ambitionen och möjligheterna att ”göra rätt från början” där arbetet i denna strateginod är kopplat till vårt uppdrag med sektorsstrategier mot produktion i världsklass och flexibelt och robust energisystem, menar Anders Pousette, handläggare på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.


Vilka anledningar ligger bakom att det finns progressiv judendom idag

Energimyndigheten tar fram sektorsstrategier för energieffektivisering. 22 augusti 2017 Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram 

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering, som ska bidra till att Sverige når de  Energimyndigheten; Investera urban vindkraft. Alliance for Urban Sustainability, Sektorsstrategier för energieffektivisering Stöd som du kan få  Här hittar du det vägledande material som finns för de aktörer som är berörda av lagen om energikartläggning i stora företag. På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att välja OK godkänner du att vi  annat att gå igenom utfall från de inrapporterade uppgifterna till EKL och informera om sektorsstrategierna.