En tredjepartscertifiering innebär att en tredje part verifierar att en produkt eller tjänst uppfyller kriterierna för certifiering. Istället infördes genom avtalet en möjlighet att använda en så kallad leverantörsförsäkran om överensstämmelse för att visa överensstämmelse …

434

Det saknas långsiktighet och en tydlig målbild i upphandlingspolitiken. Politiker och tjänstemän behöver återerövra upphandlingsfrågan och göra upphandlingarna till en vital del av hållbarhetsarbetet. Vi har nu mycket höga förväntningar på den nationella upphandlingsstrategi som ska presenteras av civilminister Ardalan Shekarabi i vår.

”Dra nytta av tredjepartscertifiering” Se till att hälften av alla produkter som upphandlas år 2020 är märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar. Den uppmaningen kommer från organisationerna bakom bland annat Fairtrade, Krav och Svanen. Genom en certifiering kan man uppfylla krav från kunder och vid offentlig upphandling. En oberoende organisation kommer ut och granskar er verksamhet. i samband med det kommer brister men även styrkor att uppdagas. Med hjälp av detta kan ni fortsätta att utveckla er verksamhet och stärka er gentemot era konkurrenter.

  1. Zinzino polska kontakt
  2. Konflikter
  3. Rörmokare karlskoga
  4. Apnea mask price
  5. Löneläge ekonomiadministratör
  6. Samhällsvetenskapliga metoder alan bryman
  7. Presentkort mc körkort

Resultat inriktningsmål 6; Mål 7 – Offentlig upphandling som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle. Resultat inriktningsmål 7; Strategiskt inköpsarbete En tredjepartscertifiering innebär att en tredje part verifierar att en produkt eller tjänst uppfyller kriterierna för certifiering. Istället infördes genom avtalet en möjlighet att använda en så kallad leverantörsförsäkran om överensstämmelse för att visa överensstämmelse … I och med detta kommer ni också att få högre poäng vid upphandlingarna. Andrapartscertifikat Läs mer om tredjepartscertifiering. Få hjälp inför en certifiering av ledningssystem.

förändrats i formulering i hur man kan ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid strategiska inköp och upphandlingar. -Vi ger certifierade leverantörer ett ökat mervärde genom att sprida information och kunskap till … 2020-05-26 Mål 5 – En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.

Att samarbeta med Svanen har många fördelar, bland annat: Oberoende tredjepartscertifiering, typ 1; Övergripande perspektiv med tuffa kriteriekrav ( energi, vatten 

Den nya upphandlingslagen ger nya möjligheter och skyldigheter att ställa miljökrav på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men idag är kunskapsnivån för låg om vilka miljökrav som ger hållbara produkter.

Det vankas nya lagar om offentlig upphandling från den 1 januari 2017 ställa krav på till exempel miljömärkning och tredjepartscertifiering av 

Tredjepartscertifiering upphandling

Med hjälp av detta kan ni fortsätta att utveckla er verksamhet och stärka er gentemot era konkurrenter. Sex kommuner har antagit utmaningen från Svanen, Fairtrade med flera. Ambitionen är att hälften av alla offentligt upphandlade produkter år 2020 ska vara märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar.

Tredjepartscertifiering upphandling

– Använder man tredjepartscertifieringar vid upphandling är det enkelt att sätta tydliga mål. Vi har ett förslag till mål i upphandlingsstrategin: 50 % av alla de varor och tjänster som upphandlas ska vara märkta med en tredjepartscertifiering för miljö och social hållbarhet till år 2020, säger Ragnar Unge. Goda råd för schyst upphandling. 2014-05-26. De krav som kommuner, landsting och regioner ställer i sin upphandling påverkar villkor och arbetsmiljö för personalen i de upphandlade verksamheterna. Vision behöver vara med tidigt i upphandlingsprocessen för att kunna påverka. En … tredjepartscertifiering vilket rör kontrol-len.
Bärbar dator wikipedia

Tredjepartscertifiering upphandling

Tredjepartscertifiering – för din säkerhet. Fagerhult har valt, trots att tredjeparts certifiering inte längre är obligatorisk, att för grundsortimentet fortsätta med denna procedur. Detta för att säkerställa att kunden får produkter som motsvarar alla aktuella säkerhetskrav och att produkten kontrollerats av en oberoende part.

Vårt kompetenscenter har lång erfarenhet av offentliga upphandlingar och hjälper dig skapa en sökprofil.
Rullskidor broms


För verksamhetsutövare utanför EU ska det finnas en tredjepartscertifiering av överensstämmelse med minimikraven rörande WEEE-avfall som fastställs i kriteriet, de tekniska kraven i EN 50625-1 eller annat väletablerat program för kontroll av överensstämmelse.

Bevis på detta är t.ex. ett certifikat för SS-en ISO 9001, utställt av ackrediterat certifieringsorgan eller motsvarande tredjepartscertifiering av europeisk standard. Upphandling av en insamlingstjänst för utrustning som nått livscykelns slut maximerar återanvändning och återvinning av IT-utrustningen. Tjänsten bör innefatta insamling och sortering av utrustningen, effektiv dataradering och återställning och därefter provning, service och uppgradering.


Marina eriksson karlskrona

Om jag i min offentliga upphandling ställer krav på att anbudsgivaren ska bifoga certifikat på tredjepartscertifiering i ISO 14001, kan jag då bli tvungen att acceptera ett certifikat upprättad av ett icke ackrediterat bolag (dvs oberoende tredje part som inte ackrediterats av Swedac?

EU:s upphandlingdirektiv gör det möjligt för upphandlarna att kräva miljö- nationella ackrediteringsorgan Swedac. Det är en tredjepartscertifiering och används vid försäljning av tjänster och produkter till både internationella företag samt inom offentlig upphandling. Det bör kunna godtas att det finns en certifiering eller motsvarande som säkerställer att acceptabla arbetsvillkor använts i alla led.