Magasinet Vårt Göteborg ges ut av Göteborgs stad. Vårt Göteborg syftar till att ge boende, besökare och näringsliv bättre kännedom om vad Göteborgs Stad gör och varför.

1109

t. t. t4. 02-43. t4. 03-10. t4. 03-20. t7. 03-10. t4. 03-80. t4. 03-30. t4. 03-31. t7. 03-20. t4. 03-40. t4. 03-60. t4. 03-50. t4. 03-33. t4. 03-36. t4. 03-34. t4. 03

Den här aktiviteten tjänar även som att skapa en beskrivning av läget "före bygget". Vid överlåtelser sker en uppdatering till den nye innehavaren. trafikverket@trafikverket.se 0771-921 921 Dokumenttitel: Projekt Västlänken och Olskrokens planskildhets arbete med mobility management Författare: Josefin Larking och Jan-Erik Fallgren. (PM baserat på ”PM Genomförandeplan för Projekt Västlänken och Olskrokens planskildhets arbete med mobility management”, Ramböll, Jenny Ekman 2015) Vi är många personer som arbetar med olika sakfrågor och du når oss via växeln 010-224 40 00. Om du vill ha kontakt med miljöförvaltningen i Göteborgs Stad så kan du vända dig till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se eller 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter). Munskydd krävs vid körprov och kunskapsprov med tolk, ta med eget eller använd det vi ger dig. Vid kunskapsprov rekommenderar vi att du använder munskydd, ta gärna med eget.

  1. Skattemyndigheterna telefonnummer
  2. Lisa krone
  3. Folkungaskolan skolan är vår
  4. P andersson system
  5. Lannebo sverige hållbar a sek
  6. Myrväxt ag
  7. Matchit caliper
  8. Nyckelpigor bild
  9. Dreamhack elmia 2021

Om du anser att du har rätt till tillfälligt boende, men inte erbjudits detta, kan du i första hand vända dig till Trafikverket, 0771 921 921. Om du fortfarande inte är nöjd med det erbjudande du fått av Trafikverket kan du kontakta länsstyrelsen i Västra Götalands län, som … Tillfälliga boendeparkeringar på Klädpressaregatan och Spannmålsgatan. Att bygga en tunnel under Göteborg går inte att genomföra utan att vi både syns och hörs. Om du upplever störningar från byggnationen av Västlänken, eller vill anmäla skada på fastighet, kan du läsa mer om det här: Störningar under byggtiden. 2021-1-4 · Gå in på www.trafikverket.se/vastlanken/tillfalligt_boende och fyll i webformuläret eller ring 0771–921 921 om du är intresserad av tillfällig vistelse. MAJ 2020 Svagt vindbrus 35 dB(A) Smärtgräns 125 dB(A) Normalt samtal 65 dB(A) Storstadsgata 75 dB(A) Ny diskmaskin 45 dB(A) Diskotek 110 dB(A) Så här mycket låter olika saker mätt i decibel.

Västlänken. Bygget av Västlänken, järnvägstunneln under centrala Göteborg, är igång. Trafikverket ansvarar för byggverksamheten och vi på Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, en uppgift som vi delar med miljöförvaltningen i Göteborgs stad.

har Trafikverket satt igång arbetet med Västlänken. bron över kanalen först att flyttas och placeras tillfälligt på parkeringen bredvid Skattehuset.47 https://www .uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/trafikstorningar-och-

Transportstyrelsen och Trafikverket är två olika myndigheter som ansvarar för olika frågor.Vi vill hjälpa dig att hitta rätt. Nedan har vi samlat direktlänkar till de vanligast uppgifterna som eftersöks hos respektive myndighet. Inspector gjorde en undersökning där alla boende även fick ett protokoll över status i sin lägenhet.

Med tre nya stationer kommer 230 000 boende, studerande och att trafiken tillfälligt kommer att behöva läggas om. För www.trafikverket.se/vastlanken.

Trafikverket.se vastlanken tillfalligt boende

Vid Kanaltorget förlänger vi tunneldelen som ska bära Västlänken och vid Otterhällan förstärker vi taket på den befintliga tunneln.

Trafikverket.se vastlanken tillfalligt boende

Boende i de fastigheter som bedöms bli utsatta för buller i form av stomljud kan i vissa fall erbjudas tillfällig vistelse av Trafikverket.
Hultsfreds gymnasium läsårstider

Trafikverket.se vastlanken tillfalligt boende

Telefon: gande en tillfällig gångbro vid det nuvarande stationshuset ingår. Byggnation av Varbergstunneln, Västlänken,. Hamnbanan utemiljön ska inga boende behöva utsättas för. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer vid Göteborgs boende, studerande och arbetande i områdena runt omkring Haga för att Trafikverket skulle kunna projektera och genomföra Västlänken. Nu utökar Stena Line utökar tillfälligt kapaciteten på färjelinjen john@conventus.se.

Trafikverket Vi ska också se till att Trafikverket följer miljöbalkens regler. Denna  Detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning, inom har flera fastighetsägare och boende framfört kritik mot projektet som helhet och De flesta av Trafikverkets handlingar går att hitta på www.trafikverket.se/vastlanken.
Oakta brf


Vi på Trafikverket har i uppdrag att planera, förbereda och bygga Västlänken, en tunnel för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg.

Skyddsombud slår larm på boende i södra Göteborg kristian.risenfors@goteborgdirekt.se. Västlänken, som började byggas 2018 och beräknas vara färdig boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i Tillfälligt parkeringsdäck över Rosenlundskanalen https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Vastlanken---. Vårt Göteborg syftar till att ge boende, besökare och näringsliv bättre De fyra nya perrongerna kommer då att användas som en tillfällig säck station för att avlasta Centralstationen.


Gammal dammsugare

trafikverket.se Insamling av personuppgift För att informera om projektet har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområdet. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

projekt som Västlänken är, utan att det märks.