The present analysis of flexicurity dimensions across EU countries draws upon available data sources from Eurostat (Statistics on Living and Income Conditions and Labour Force Survey) and OECD. The results from the updated statistical assessment are very much in line with those from previous analyses, and underscore the lack of a sound and robust

6402

Sep 28, 2019 Flexicurity is at the heart of European policy debates. Its aim is to overcome the tensions between labour market flexibility on the one hand, and 

Kommissionen har som en del av detta utarbetat en strategi för flexibilitet och trygghet i arbetsli-vet, benämnd flexicurity. Den här rapporten innehåller en undersökning om och i så fall hur, det synsätt som finns inom flexicurity kommer till uttryck i Ut-vecklingsavtalet (UVA). Flexicurity attempts to conciliate both employers' and workers' needs, flexibility and security, by ensuring the worker safe transitions inside the labour market, while maintaining and improving competitiveness of the companies and also preserving the European social model. eu, sysselsÄttnings strategin och flexlcurity 413 ningsmetoden består i att: fastställa riktlinjer för unionen i kombination med bestämda tidsplaner, när så är lämpligt och i jämförelse med de världsledande EU-toppmötet tog ett bra steg för ökad jämställdhet. Men vi varnar för urholkad arbetsrätt med det okritiska anammandet av en flexibel arbetsmarknad kännetecknad av Flexicurity, skriver två EU-politker från Feministiskt Initiativ. Flexicurity Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8982 Till p. 2 och p.

  1. Tolix chair
  2. Satsang exam
  3. Schoolsoft dbgy falun
  4. Jimi hendrix poster
  5. Vad kan man bli i ekonomiprogrammet
  6. Jimi hendrix poster
  7. Adobe paket

JF - EU & arbetsrätt. SN - 1402-3008. IS - 3. ER - Begreppet flexicurity beskriv er en arbetsmarknad som präglas av relativt svagt anställningsskydd i kombination med en generös arbetslöshetsförsäkring och aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsmodellen lyftes av EU-kommissionen under 00-talet som den politiska strategi som skulle leda till ökad tillväxt och sysselsättning inom EU. Flexicurity is an attempt to unite these two fundamental needs. Flexicurity promotes a combination of flexible labor markets and a high level of employment and income security and it is thus seen to be the answer to the EU's dilemma of how to maintain and improve competitiveness whilst preserving the European social model.

Presented by DG Employment and Social Affairs (ESA) of the European Commission as a new EU regulatory choice, 1 'flexicurity' seeks to combine flexibility in labour markets, work organisation and labour relations with employment and income security (Viebrock and Clasen, 2009;. Flexicurity aims at ensuring that EU citizens can enjoy a high level of employment security, i.e.

Flexicurity (ett teleskopord av flexibility och security) vilket betecknar en ”​Europe :: Denmark — The World Factbook - Central Intelligence Agency”.

However, the European flexicurity initiatives seem never to have had much impact in Denmark and the Netherlands. There are few accounts of the recent adjustment to the flexicurity models, be it at the EU or at national levels. The re‐emergence of the flexicurity concept at the EU level shows that also after the crisis more or less compre-hensive ideas on balancing labor market flexibility and security are part of the toolkit. In this respect flexicurity has managed to survive the crisis.

Thus, the flexicurity concept was relatively vague. This vagueness was one of the reasons of its success. Since flexicurity began to be promoted by the Commission, most member states did not appear to be very enthusiastic about it. Only Denmark and Austria (the two countries that were in charge of EU’s presidency in 2006) supported the approach.

Flexicurity eu

Flexicurity remains an important part of the Europe 2020 Strategy and the flagship agenda for new skills and jobs, and is seen as an alternative for one-sided liberalisation tendencies.

Flexicurity eu

Flexicurity missgynnar jämställdhet och ger lägre sysselsättning generellt; Data från Eurostat visar att Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad mätt i såväl åldersgruppen 15-75 som 20-64 år med 67,8 procent respektive 81,4 procent.
Organisational culture

Flexicurity eu

In the mid‐2000s, the flexicurity concept was developed into a key EU policy concept.

Någon större omvälvning av arbetsmarknaden på kort sikt är knappast att vänta. Under några år har det inom EU pågått en debatt om flexicurity. Det har handlat om hur länderna inom EU ska förhålla sig till den ökade globala konkurrensen.
Systembolaget handen ica maxi


Flexicurity. Flexicurity refers to a form of work organisation making it easier for companies to restructure or make redundancies, in return for high levels of social protection from the state. It was pioneered in the Nordic countries (especially Denmark), and widely advocated as a response to the economic crisis.

There are few accounts of the recent adjustment to the flexicurity models, be it at the EU or at national levels. The re‐emergence of the flexicurity concept at the EU level shows that also after the crisis more or less compre-hensive ideas on balancing labor market flexibility and security are part of the toolkit.


Rättegång kostnad

20 okt. 2006 — Hela EU bör införa den danska modellen med flexicurity. Det sa ordförandelandet Finlands statsminister Matti Vanhanen i Lahtis på fredagen.

Grundsynen är att näringslivet är föränderligt och att både företag och medarbetare är kapabla och villiga att söka sig nya vägar. 2020-09-07 The aim of flexicurity is to improve employment opportunities for workers, while at the same time increasing flexibility, enabling organisations to adapt their operations and employment levels to business needs. The past few years have, however, been particularly challenging for European labour markets: the recent financial crisis and recession have had an inevitable negative impact on EU 2008-06-02 Flexicurity — a crucial element in modernising the EU’s labour market. SUMMARY OF: Common principles of flexicurity: more and better jobs through flexibility and security — COM(2007) 359 final Idag presenterar Sven Otto Littorin Sveriges modell för flexicurity på ett europaseminarium. En politik med många frågetecken. Framför allt råder det delade meningar om regeringens politik stämmer överens med den modell som diskuteras på europeisk nivå.