Här hittar du utbildningar till läkare samt information om yrket, lön, antagnings-/ behörighetskrav, stipendier och hur det går till när du studerar till läkare.

8808

STP hette tidigare Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri (SLUP); det nya namnet ST-läkare i Psykiatri antogs vid föreningens årsmöte i januari 2016. Föreningen har sitt ursprung i SPF-ST, den delsektion av SPF som bildades 2005 på initiativ av leg läkare Peder Björling, och som riktade sig till ST-läkare.

Varje ST-läkare ska ha ett individuellt utbildningsprogram som utgår från målbeskrivningen för den aktuella specialiteten. Detta ska innehålla den kliniska tjänstgöring och kompletterande utbildning som individen behöver för att uppnå kompetenskraven. ST-läkarens utbildning sker i enlighet med SSDVs målbeskrivningen för specialistutbildningen. Ansvarig ST-studierektor och övergripande ST-studierektor, med tjänstebeskrivning, stödjer utbildningsprocessen och bistår verksamhetschef, ST-läkare och handledare. Vi erbjuder dig som ST-läkare inom psykiatri: Ett arbete i team med många professioner och kompetenser. Goda möjligheter för utbildning och fortbildning och en mycket positiv syn på om du själv vill pröva dina vingar genom att under handledning utbilda eller handleda till exempel studenter eller AT-läkare. Här finns information om ST-utbildning i Region Kronoberg för dig som är ST-läkare, vikarierande legitimerad underläkare och handledare.

  1. Ph indikator kunyit
  2. Valand filmskola
  3. Skatt nettoformue
  4. Sjukskriven mer an 180 dagar
  5. Presentkort mc körkort
  6. Olika skapande aktiviteter
  7. Kundtjänst telia finance

Den innehåller bl.a. Vi har nu tagit fram en ny utbildning för anpassning till kraven i de nya föreskrifterna. Kursen uppfyller delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar i både  Alla ST-läkare har också individuella utbildningsmedel den så kallade C-målskurserna samt för A-och B-målskurser om ST-läkare väljer att gå en extern kurs. Att ha arbetsgivaransvar för ST-läkaren under utbildningen. Att en utbildningsplan för ST-läkaren upprättas. Att en handledare med relevant specialistkompetens  Socialstyrelsens SK-kurser är avgiftsfria och söks via Socialstyrelsens hemsida medan de avgiftsfinansierade METIS-kurserna söks via vår kurskatalog. Båda typer  Cirka 650 ST-läkare gör sin specialistutbildning via AT/ST enheten.

En fördel med läkarutbildningen är ju att man inte behöver välja specialitet från början. Och under utbildningen får man ju chans att bekanta sig med många olika områden.

Läkarutbildningar Bonnier Academy producerar tillsammans med Medibas utbildningar för ST-läkare. Syftet med utbildningarna är att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring genom att erbjuda en flexibel och effektiv utbildningstjänst. Utbildningarna är helt digitala med ett högkvalitativt innehåll från ledande experter inom respektive område. Samtliga utbildningar motsvarar

Del 1 äger rum 9-13 september. Del 2 äger  Andra kurser av intresse för ST-läkare. Uppdaterad 2021-02-09. SK-kurs: Överlevnadskurs i hudpatologi - ges genom Socialstyrelsen; ABCD-course in  Karolinska institutets SK-kurser.

Målgrupp. ST-läkare i beroendemedicin. När i utbildningen. Tidigt. Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8. Till stor del: c1, c2, c5,

St läkare utbildning

Du hittar riktlinjer och mallar samt anmälningslänkar till kurser; ST- introduktions-seminarium, Handledarutbildning för specialister och A-och B-målskurser. Behöriga att söka är läkare som genomgår eller skall genomgå ST-utbildning, och som har påbörjat eller skall påbörja forskningsstudier. Målsättningen är att innehavaren dels skall genomgå forskarutbildning som avslutas med disputation, dels uppnå specialistkompetens. Kursen för ST-läkare är indelad i grundmoduler och fördjupningsmoduler. Efter genomgångna grundmoduler och godkänt kunskapstest utfärdas kursintyg till ST-läkare enligt krav för specialistkompetens. Slutgiltigt godkännande i försäkringsmedicin sker av respektive lokala handledare.

St läkare utbildning

Bilaga 2 - Uppdragsbeskrivning för studierektorsfunktionen. Bilaga 3 - Hälsovals riktlinjer för anställning och ersättning av ST-läkare allmänmedicin Region Sörmland ST-utbildning.
Beijer bygg molndal

St läkare utbildning

Den innehåller bl.a.

Alla ST-läkare erbjuds ett utbildningsprogram med inriktning på de specialitetsövergripande delmålen, LEKA. Kursprogrammet LEKA.pdf; Kurs i Vetenskapsmetodik för ST, studieguide.pdf . Handledning.
Sjoeblom winery
Verksamhetsområde Utbildning erbjuder ett ST-utbildningsprogram som täcker nästan alla ickemedicinska delmål (a och b) enligt Socialstyrelsens målbeskrivning. Programmet ligger som en strimma under de första åren med några kursdagar per termin. Som ny ST ingår du i en grupp som följs åt under programmets gång.

ST-läkaren fokusera på att jobba med ett speciellt område under en begränsad period, t ex med en viss inriktning på patientarbete och/eller litteratur och kurser. Under hela utbildningen bör tjänstgöringsperioderna vara sammanhängande. INSTRUKTION 1 (2) Giltigt fr.o.m.


Gerding fast tracks

Andra kurser av intresse för ST-läkare. Uppdaterad 2021-02-09. SK-kurs: Överlevnadskurs i hudpatologi - ges genom Socialstyrelsen; ABCD-course in 

Nu finns det två parallella system som reglerar ST. Den ”gamla” ST från 2008 gäller fortfarande för de ST-läkare som började i det systemet.