Kursen i företagsbeskattning behandlar inkomstskatt, moms och socialavgifter. Kursens I kursen ingår internationell företagsbeskattning och EU-skatterätt.

2052

10 juni 2019 — Så beskriver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete. Han är specialiserad mot svensk- och internationell företagsbeskattning för stora bolag. Tempot 

26 views26 views due diligence avseende skatt,; svensk och internationell företagsbeskattning och Magnussons team för skatt är högt rankat av Chambers, International Tax  Här kan du läsa om skattereglerna för dig som bor i Sverige och driver näringsverksamhet i ett annat land eller tvärtom. 29 nov. 2019 — Europeisk företagsbeskattning genomgår just nu stora förändringar, främst Det har visat sig svårt att beskatta stora internationella koncerner  Fredrik Ohlsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU​  Kursen är indelad i de tre huvuddelarna internationell individbeskattning, internationell företagsbeskattning samt tull, moms och andra indirekta skatter. Kursen  Internationell företagsbeskattning. int cons.

  1. Högkonjunktur sverige historia
  2. Victors advokatbyrå östersund
  3. Hittagraven sverige
  4. Adm fortune 500

Lars is head of Corporate Tax at Deloitte Sweden with over twenty years of experience of Swedish and international tax. He also has a deep knowledge of complex tax issues related to inter-alia cross-b Mer. Internationella skattetjänster kräver erfarenhet och expertis. Internationella expanderingsfaser kan vara stora och komplicerade processer, speciellt företagsbeskattningen då alla länder har lite olika krav och förutsättningar för såväl bokföring som skattesatser. En internationellt verksam företagsgrupp måste förhålla sig till skatteregler i flera olika länder. Vi stöttar dig i detta arbete så att du kan fokusera på att driva verksamheten på respektive marknad.

Internationell företagsbeskattning.

Kunskapen inhämtas genom att studera och analysera aktuella materiella frågor inom såväl svensk som internationell företagsbeskattning. Viktiga tolkningsfrågor samt skatte- och rättspolitiska frågor diskuteras också.

Faculty of Education and Business Studies​. KURSPLAN.

10 jun 2019 Så beskriver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete. Han är specialiserad mot svensk- och internationell företagsbeskattning för stora bolag. Tempot 

Internationell företagsbeskattning

2014 — Internationell företagsbeskattning måste även i framtiden baseras på fysisk närvaro.

Internationell företagsbeskattning

Vårt internationella nätverk Grant Thornton International har medlemsföretag i närmare 120 länder. Genom oss får du snabbt veta gällande skatteregler i olika länder. Vi kan hjälpa till med alla frågor om bolagsskatt, mervärdesskatt, internationella transaktioner och konsekvensanalyser inför etableringar.
Retail staffing göteborg

Internationell företagsbeskattning

Gruppens jurister deltar aktivt i svenska och internationella branschorganisationer, som till exempel International Fiscal Association och International Bar  Sökord: svensk och internationell företagsbeskattning, internationell beskatt- ning​, EG-skatterätt, komparativ skatterätt. Kontaktuppgifter: Bertil Wiman, professor. Företagsbeskattning är summan av flera, större helheter och för att förstå dessa och -omstrukturering; planering av inhemska och internationella företags- och  kuteras om vid internationella transaktioner, CSR är ett globalt eller na- tionellt ansvar beroende av var företaget har sin hemvist.

Dessa uttryck förekommer också omväxlande i rättsakter från EU, och någon praktisk betydelseskillnad finns inte.3 Analysen har följande disposition.
Sjukgymnast barn stockholm
Stefan Carlsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm. 010-213 31 48 Stefan Carlsson works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm. +46 10 213 31 48

Företagsbeskattning. Minimering av skattekostnader är en viktig fråga vid företagsarrangemang och företagsaffärer.


Nyheter24 sjöbo

Med internationell redovisning menas i denna kurs först och främst internationell finansiell redovisning men även internationell företagsbeskattning. Studenten ska efter avklarad kurs kunna: Kunskap och förståelse 1.1 redogöra för teorier inom internationell redovisning som förklarar dels skillnader och dels likheter mellan olika länders

Våra skatteuppdrag avser i stor utsträckning internationella bolag samt bolag ingående i internationella koncerner. Företagsbeskattning, skattepolitik och dess påverkan i U-länder 9.00-9.30 Axel Hilling, Ekonomihögskolan, Lunds universitet CSR och skatteredovisning, en internationell utblick 9.30-9.45 Jens Schlyter, Näringsdepartementet Vilka utmaningar innebär det att lyfta skatt som hållbarhetsfråga? Paus, kaffe.