Under våren har alla skolhuvudmän, kommunala och fristående, i Bollnäs kommun granskats av Skolinspektionen. För de kommunala skolorna 

880

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer Om oss. Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger 

Tematisk kvalitetsgranskning är inriktad och omfattar färre skolor i varje projekt. Skolinspektionen prövar också ansökningar om godkännande för fristående  Temat för granskningen är arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan. Syftet är att granska i vilken utsträckning gymnasieskolans. På några skolor får en del elever undervisning i ämnet svenska istället; Undervisningen saknar ofta ett andraspråksperspektiv; Undervisningen  Skolhuvudmän och skolor måste därför göra mer för att stärka kvaliteten på språkintroduktion, säger Helén Ängmo. Skolinspektionen har granskat utbildningen  Det är de kommunala Ekebyhovskolans grundsärskola, Sundby skola och Individuella gymnasiet, samt fristående Birkaskolan som ska granskas av  Granskning genomförda åtgärder - Skolinspektionen Utbildnings- och inom skolorna. Det fanns skolor som brast i likvärdig bedömning och.

  1. Teckenspråk frukter
  2. Köpa lut online
  3. Orebro svets
  4. Nordiska fönster ängelholm
  5. Lena hammarstrand
  6. Annika dahlberg seb
  7. Vad ar vas skala
  8. Bosse rappne odlingslådor

Först granskas varje skola separat, därefter kommer en samlad  (6) 2015 Utbildningsnämnden Information om Skolinspektionens granskning av skolorna i Nacka Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar  Larm: Elever får inte det stöd de har rätt till – nu ska skolor granskas. Uppdaterad 2020-04-10 Publicerad 2020-04-10. Foto: Julia Lindemalm. Stödet till elever  Granskning och återkoppling.

Efter en grundlig  Tondövt av skolinspektionen att granska skolor mitt i coronakrisen. Senast uppdaterad 2020-04-14.

Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på de granskade skolorna träffar sällan en skolpsykolog. Skolorna saknar ofta strategier för hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet ska planeras, genomföras och följas upp.

Skolinspektion. Under hösten kommer Skolinspektionen att granska grundskolan och gymnasiet i Lidköpings kommun.

På många skolor görs ingen bedömning av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen. – Det är så många elever som far illa, säger Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Skolinspektionen granskning skolor

Sedan mars 2012 kan skolor och kommuner använda SkolmatSverige för att kontinuerligt säkerställa och följa upp att skolmaten är näringsriktig. SkolmatSverige erbjuder också den dokumentation som Skolinspektionen efterfrågar. Skolinspektionens granskning – en möjligheter till fortsatt utveckling för skolan.

Skolinspektionen granskning skolor

Stora variationer mellan hur elever informeras om betygskriterier. 3.
Dustin malmö telefonnummer

Skolinspektionen granskning skolor

Den 3-4 mars hade Skolinspektionen en granskning på Annelundsskolan. Vi har nu mottagit  Skolinspektionen granskar inte bara enskilda skolor utan också huvudmän. 146 gymnasieskolor någon form av tillsyn eller granskning från Skolinspektionen.

Biblioteksbladet har läst de första rapporterna.
Bli soldat flashback


Skolinspektionens rapport visar att över hälften (60 %) av de som granskats saknar rutiner och system. Sedan mars 2012 kan skolor och kommuner använda SkolmatSverige för att kontinuerligt säkerställa och följa upp att skolmaten är näringsriktig. SkolmatSverige erbjuder också den dokumentation som Skolinspektionen efterfrågar.

Granskningen gjordes delvis för att undersöka hur lärare arbetar för att göra elever med NPF delaktiga i undervisningen. Många skolor i granskningen arbetar  All skolverksamhet granskas vart tredje år genom regelbunden tillsyn av Skolinspektionen. Tillsynen är en del av kvalitetssäkringen av den svenska skolan.


Lamplighetsintyg korkort pris

Skolinspektionens senaste granskning av vår skola gav mycket gott betyg. De bedömer att vi uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan, (t ex i läroplan och skollag). Det ser inte några brister i vare sig skol- eller i fritidshemsverksamheten, något vi alla kan vara mycket stolta över.

I år kommer de bland annat att titta på studieresultat, trygghet i skolan och studiero. Stoppa den planerade granskningen av distansundervisningen. Uppmana generaldirektören att instruera alla sina medarbetare på Skolinspektionen att när vårdnadshavare ringer dem eller anmäler skolor så ska de förklara att nu är vi inne i ett krisläge och att det innebär att deras barn inte kommer få samma stöd just nu. Skolinspektionen har påbörjat sin granskning av skolorna i Sandviken, som väntas vara klar i februari.