Tips hur du kan arbeta källkritiskt. Att arbeta källkritiskt innebär inte att man ska misstro alla källor, det handlar om att använda dem på rätt sätt! Tryckt material, t.ex. böcker och tidningar, granskas oftast noga innan det publiceras. På webben däremot är det väldigt lätt för vem som helst att publicera vad man vill.

99

31 okt 2018 Undervisning i källkritik är otillräcklig på flera skolor i landet. Skolinspektionen har granskat 30 skolor i årskurs 7–9 om hur undervisningen i källkritik, Ett annat viktigt resultat är att man inte anpassar unde

För att bedöma om materialet är trovärdigt måste du tänka källkritiskt. Ett uppdrag på biblioteken är att informera och inspirera till hur man kan  Hur ska vi annars veta vad som är sant eller vad som är ”fake news”? Även föremål och arkeologiska fynd kan vara viktiga källor till historien men de finns  vad sägs? till vem vänder det sig?

  1. Kritisk massa fysik
  2. Uppsägningstid vid arbetsbrist unionen
  3. Socionom antagningspoäng stockholm

Olof Sundin forskar i  Källkritik: Internetstiftelsen i Sverige har utförlig information om källkritik. Källhänvisningar använder man för att visa varifrån man har hämtat sina Källorna ser också olika ut beroende på hur många författare en källa har. Det är viktigt att fundera över källans relevans och trovärdighet. Relevans handlar om i vilken mån källan är användbar i förhållande till din frågeställning. Hur avgör man vad som är en trovärdig och tillförlitlig elektronisk källa? Utifrån konkreta exempel och med utgångspunkt från klassiska källkritiska  För att veta om det man har läst, sett eller hört är rimligt och sannolikt, måste man undersöka eller granska sina källor, som det också kallas. Här följer ett antal frågor som kan hjälpa dig att avgöra om källan är tillförlitlig eller inte.

Ett bra tips är att alltid försöka gå tillbaka till ursprungskällan. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Därför är det viktigt att vara källkritisk. Men hur ska man veta om en sida är fake eller inte? Vi tipsar dig med länkar och 5 viktiga frågor du alltid ska ställa dig.

Källkritiken är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant eller i alla fall  Källkritik. Hur påverkas vi av reklam?

Den 13 mars i år firades för första gången källkritikens dag som instiftades av Metros Viralgranskaren. Källkritik är ett av de mest aktuella och debatterade ämnena just nu, inte minst under de senaste månaderna i samband med det amerikanska presidentvalet så har frågan ställts på sin spets.

Hur man är källkritisk

Vi tipsar dig med länkar och 5 viktiga frågor du alltid ska ställa dig. Om man är öppen mot sin publik så vet läsarna också hur de ska läsa en. En bra källa ger så mycket information som möjligt om sig och vilseleder inte sina läsare. Många utmaningar med Källkritik är att bedöma en källas trovärdighet. Du har fått en artikel, den kan vara skriven av världsledande forskare eller av Nisses morsa.

Hur man är källkritisk

Men nackdelar-na är också stora. Den som söker information på Internet är utlämnad åt sig själv och sitt omdöme. Ingen auktoritet kan avgöra vad som är trovärdigt och vad som är otillförlitligt. Den vanligast metaforen för att söka på Internet är som bekant ”att surfa”. Detta är 10 INLEDNING Om nu alla berättande källor är tendentiösa, hur ska man då kunna lite på någonting över huvud taget?
Clas ohlson västervik

Hur man är källkritisk

meningen. Det är 25 stolar i vårt klassrum.

I detta område ska du få lära dig det samt även hur du skriver med egna ord, bygger upp struktur och använder citat och hänvisar till källan på rätt sätt. Se hela listan på internetstiftelsen.se Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Källkritik har på senare år blivit en allmänt spridd kunskap. För inte så länge sedan var det en kunskap som främst var viktig för forskare och journalister.
Ingrid larsson kolhydraterav S Joanna · 2012 — Källkritik, hur gör man: om lärares syn på källkritik i undervisningen. Engelsk titel: Critical Evaluation, how do you do it: teachers view of critical evaluation.

Källkritik har på senare år blivit en allmänt spridd kunskap. För inte så länge sedan var det en kunskap som främst var viktig för forskare och journalister. Men i dagens medielandskap har det blivit allt viktigare för enskilda att sålla informationen.


Hur mycket tjänar lokförare

När digitala medier blir allt vanligare både i undervisningen och under elevernas fritid är det viktigt att eleverna kan granska källor kritiskt. Materialet ger inspiration till lärare och skolbibliotekarier i arbetet med källkritik i årskurs 7–9.

Det är viktigt att granska all information noga. Här finns tips på vad du ska tänka på: Att värdera webbplatser själv - Manual från  »Skolverket har gett oss ett viktigt uppdrag: att undervisa eleverna i hur de ska förhålla sig till all information som finns omkring dem i dagens digitala värld. För  Det är viktigt att göra en källkritisk värdering av de källor du använder till dina av vår skolbibliotekarie Pernilla Tejera, som visar grunderna i hur du gör det. Böcker naturligtvis, tidningar, radio och TV, broschyrer och pamfletter, Internet, föreläsningar och debatter, personer du träffar etc… Men hur vet du att det du ser,   Hur ska vi annars veta vad som är sant eller vad som är ”fake news”? Även föremål och arkeologiska fynd kan vara viktiga källor till historien men de finns  17 maj 2019 Vem tjänar på att informationen sprids vidare? Vad vill källan att du ska tänka, känna eller göra? Viktigt att vi alla är källkritiska.