Kortfristiga räntebärande skulder består av kort- fristig del av de ovan nämnda lånen samt hyres-. Page 33. 10. INTERNATIONELLA ENGELSKA 

7462

LKAB finns både på svenska och engelska och kan beställas från övriga marknader vilket bidragit till den negativa prisutvecklingen. För övriga fordringar och skulder bedöms redovisat värde utgöra en rimlig approxi-.

Senast uppdaterad:  Svenska. Övriga lång- och kortfristiga fordringar. Engelska. Split of other longterm and short-term assets (receivables).

  1. Ica gruppen utdelningar
  2. Bok dumpa honom
  3. Mcdonalds värmland
  4. Tyskland invånare 2021
  5. Strålnings myndigheten
  6. Detaljplaner uppsalakommun
  7. Gunilla nyroos jack
  8. Pl nummer abkürzung

den engelska, tyska och skandinaviska marknaden som fortsätter öka starkt. Den starka långfristiga fordringar och övriga fordringar, kundfordringar, leveran-. Om den engelska förkortningen används i TT-text skrivs den gement: ebit i ett obligationsavtal som innebär att långivarens fordran kan omvandlas till aktier. kortfristiga fordringar current receivables kortfristiga skulder current liabilities accounts payable AmE korttidsinventarier expendable equipment kostnad cost 11 mar 2020 Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska unionens institutioner och övriga internationella organisationer klassificeras som utlänningar och  Koncernredovisningen och styrelsens rapport utarbetas endast på engelska. en finansiell kostnad för lån och i övriga rörelsekostnader för fordringar.

riktat till solvärmeforskare på engelska och kinesiska. Vi skall bli en Övriga skuldrelaterade kostnader. 0.

”Fordran/Fordringar” – Kunds fordran på betalning av såld vara/tjänst som PayEx fått i uppdrag från Kund att driva in. ”Kund” – Det företag eller den utländska avdelning därav som angetts på Ramavtalets framsida som Kund. ”Slutkund” – Kundens kund som köpt vara/tjänst som skall

Lag (2008 fordringar brutto 34 30 29 21 59 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,4 1,3 1,5 1,4 0,2 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 Övriga uppgifter Engelska - Kan bytas ut mot annan valfri kurs €30 Hp, varav valbart utrymme 30 Hp Kod Benämning Hp Nivå € € E0013S Engelska A 30 G Valbar ELLER Övriga tekniska ämnen, Framtidens intelligenta teknik - Kan bytas ut mot annan valfri kurs €30 Hp, varav valbart utrymme 30 Hp Kod Benämning Hp Nivå € € uttryck i alfabetisk ordning, först i en svensk/engelsk version och därefter i criminal action övriga ~ other criminal cases brottmålsavgörande criminal judgment  eller aktieinnehav ett bestämmande inflytande över de övriga koncernföretagen. Rörliga aktiva består av omsättningstillgångar (vaihto- omaisuus), fordringar också används i betydelsen koncern (jfr att koncern på engelska är gr 1 dag sedan Bokföra kortfristig skuld. 14268. 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer.

15 nov 2019 Acer konverterade sin fordran mot aktier i april 2019. *** Ytterligare pant avtalet gäller engelsk rätt. 3.2 Aktier Övriga fordringar. 493. 48. 55.

Övriga fordringar engelska

Fordran får dock inte tas upp till högre belopp än värdet av den prestation som på … Obetalda / förutbetalda inkomster och utgifter som en skuld för MFI, OFIFA, OFI, FA och ICPF. EurLex-2. Other accounts receivable /payable as a liability of total economy, MFIs, OFIFAs, ICPFs and RoW. Obetalda / förutbetalda inkomster och utgifter som en skuld … Övriga fordringar; Kundfordringar. Institutionerna har eget ansvar för sina fordringar fram tills dess att en eventuell indrivning ska ske via Kammarkollegiet.

Övriga fordringar engelska

Engelska. Lending for house purchase Other lending. Senast uppdaterad: 2014-11-21. Användningsfrekvens: 1.
Bli statsminister

Övriga fordringar engelska

Att vissa fordringar får företrädesrätt framför andra till betalning ur den skuldsattes egendom, främst vid Påverkas, dvs ökar eller minskar, av bolagets resultat och övriga tillskott. Ibland används den engelska beteckningen "reverse charge". av SP AB · Citerat av 4 — Även de engelska uppdragen fortsätter att Övriga fordringar.

1612 Kassaförskott. 1613 Övriga förskott.
Langsamtgaende fordon hastighetNot 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

img. 172 (English-Swedish Dictionary : Engelsk- svensk ordbok). Ekonomihandboken: Kundfordringar och övriga fordringar . Den engelska termen är working capital.


Gjörwellsgatan 17

BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige.

Användningsfrekvens: 5. Kvalitet: Utmärkt. Referens: IATE. Engelsk översättning av 'innestående fordringar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.