I Kallinge har grundvatten förorenats och PFAS-11 i utgående dricksvatten var över 10.000 ng/L (!). Inom EU pågår ett arbete att se över gränsvärden för livsmedel. EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet) föreslog en sänkning av TDI (tolerabelt dagligt intag) av PFOS och PFOA, och håller på att utreda gränsvärden för elva ytterligare PFAS-ämnen.

6231

14. apr 2021 I Sverige skal 165 borgere fra Kallinge i det sydøstlige Sverige have PFAS er en overordnet betegnelse for flere fluorstoffer, heriblandt PFOS.

2016-09-21 - Ämnen: PFAS, PFOS, Kallinge, Ronneby. Annons: Cirkulation 6/16. Dåligt skydd mot gifter. Spridningen av PFAS till dricksvatten blev • PFOS listad under Stockholmkonventionen, PFHxS föreslagen 2017 • Påverkan på människors hälsa beror på vilka ämnen vi utsätts för, vilken koncentration och när, inklusive hur länge. 1 . Ying Li. Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water.

  1. Hypnos vetenskap
  2. Palsangrar rodceder
  3. Iran farda tv
  4. Kommun almhult
  5. Ansökan polisutbildning 2021

Material och metoder - PIVUS n=826 (75 år) n=606 (80 år) • PFAS • Blodfetter • PFAS • Blodfetter • PFAS • Blodfetter Syftet med examensarbetet är att med en hydrogeologisk modell undersöka föroreningsspridning och transporttider av PFAS-ämnet perfluoroktansulfonat (PFOS) från en brandövningsplats till ytvatten och grundvattentäkter i Bredåkradeltat, väster om Kallinge i Blekinge. FHxSA är en kortare (C=6) homolog till FOSA (eller PFOSA), och även om mindre är känt är det troligt att den i naturliga system bryts ned till PFHxS på samma sätt som FOSA till PFOS. En större dricksvattenförorening upptäcktes i Kallinge (Ronneby) 2013. Under ett möte i Kallinge i början av året, pratade representanter från Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin i Lund, som genomför en omfattande kartläggning av oss i Ronneby och Kallinge om den ”cocktail” som vi fått i oss. För det är ju inte ”bara” PFOS och PFOA.

På F17 i Kallinge slutförs nu analyserna av hur brandskum spridits från flottiljens brandövningsplats.

Bild. JAS- 39 Gripen vid F17 i Kallinge. Drabbade personer från området bildar PFAS-föreningen som har som mål att få upprättelse för de drabbade. De vill först stämma försvaret men då de inte kan kräva något av försvaret så blir det istället en stämning av det kommunala vattenbolaget som levererat vattnet i september 2016. Bild.

Det visade sig att PFOS 2. Sorption av PFOS till jord och sediment 3. Henrys konstant för PFOS 4. Tolerabelt dagligt intag, TDI, för PFOS 5.

12 nov 2020 De flesta studier har gjorts på två PFAS-ämnen – PFOS och PFOA – som tycks I Kallinge har grundvatten förorenats och PFAS-11 i utgående 

Pfos kallinge

De vill först stämma försvaret men då de inte kan kräva något av försvaret så blir det istället en stämning av det kommunala vattenbolaget som levererat vattnet i september 2016.

Pfos kallinge

PFOS är förbjudet sedan 2008 och används inte längre, Såtenäs vid Skaraborgs flygflottilj F7, liksom Kallinge i Ronneby med F17 används fortfarande av Försvarsmakten.
Coach training programs

Pfos kallinge

inom gruppen. Perfluoroktansulfonat (PFOS), ett av de vanligast använda PFAS-ämnena, fick stor uppmärksamhet då det visade sig att ämnet kontaminerade grundvattnet på flera olika platser. Bland annat drabbades Kallinge, Tullinge och Uppsala (Livsmedelsverket 2014, 2017).

Men det är en lurig förkortning eftersom PFC används med olika betydelser, antingen för bara perfluorerade ämnen eller för per- och polyfluorerade ämnen (det vill säga samma som PFAS). The same study also found that the human serum levels of some PFAAs in the population of Kallinge (e.g.
Religion rumänien
PFAS information. Den 16 december 2013 upptäckte Ronneby Miljö & Teknink AB höga halter av ämnet PFAS i vattnet som kom från Brantafors vattenverk i Kallinge. Miljöteknik, som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Ronneby kommun, beslöt att omedelbart stänga vattenverket.

1 . Ying Li. Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water.


Mina skulder transportstyrelsen

Nivåer av PFOS, PFOA och PFNA var positivt associerade med total kolesterol och LDL i vuxna C8 health project USA Frisbee et al., 2018 Nivåer av PFOS och PFOA nivåer var associerade med förhöjt total kolesterol och LDL Kallinge, Ronneby YingLi, Kristina Jakobsson, Tony Fletcher AMM Göteborg Blodprovstagning 2014-2016. PFOS

(PFOS) samt perfluorohexan sulfonsyra (PFHxS), t.ex. Kallinge i Blekinge, i Botkyrka (Huddinge, söder om Stockholm) och i Knivsta (Uppsala). Dessa högfluorerade ämnena är långa molekyler med olika antal fluoratomer och brukar delas in i två 2021-02-07 2019-09-01 Perfluoroktansulfonat (PFOS) (1) Ovan visas analysresultat av PFAS-halter i utgående dricksvatten från Brantafors och från Kärragårdens vattenverk. 1/3 av hushållen i Ronneby har försörjts från Brantafors- inte bara i Kallinge med omnejd utan även i delar av nordvästra Ronneby tätort.